Ukoliko niste u mogu?nosti li?no posjetiti Amira Alispahi?a Allija,

Svi koji elite da stupite u kontakt sa Allijem a niste u mogu?nosti do?i da se li?no sretnemo moete to ostvariti putem slanja pisma.

U pismu je potrebno poslati:
* ime i prezime
* ime majke
* datum i godina ro?enja
* fotografija
* kontakt vaeg telefona
* postavite pitanja koja vas interesuju
* 50 po osobi (za pisma iz USA i Canade 90$ po osobi)

Po dobijanju vaeg pisam odmah ?emo Vas kontaktirati i zakazati termin za razgovor sa Allijem.

Adresa za slanje pisama su sljede?e ovisno o dravi iz koje aljete pisma:
Amir Alispahi?
Postfach 30 01 27
44231 Dortmund
Deutschland

Amir Alispahi?
PTT Simin Han
75207 Tuzla
BiH