MI U KUR’ANU OBJAVLJUJEMO ONO ŠTO JE LIJEK VIJERNICIMA (Sura Al’isra 82)

Jezičko značenje sihra

El-Ezheri je rekao: “Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga.”

Na drugom mjestu: “Suština sihra je prikazivanje neke pojave u lažnom liku suprotnom njegovoj biti. Kada sihirbaz hoće da prikaže lažnu sliku kao istinitu i predstavi nešto u suprotnosti od njegove biti, on to opsihri i ono postane suprotno svojoj suštini.” (Lisanul-Areb)

Prenosi se od Ibnu Ebi Aiše da je rekao: “Kada Arapi nazivaju sihr sihrom, onda ga oni tako zovu zato što on pretvara (preobraća) zdravlje u bolest.” (Lisanul-Areb)

Ibnu Faris je rekao: “Sihr je prikazivanje neistine u vidu istine.” (Lisanul-Areb)

U Mu’džemul-Vesitu je rečeno: “Sihr je tajnovit i suptilan.”

U djelu “Muhitul-Muhit” se kaže: “Sihr je prikazivanje stvari u njima suprotnom stanju kako bi se izazvao nered.”

Sihr rastavljanja
Uzvišeni Allah u suri El-Bekare kaže:
“I povode se za onim što su šejtani o vladavini Sulejmanovoj kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, – šejtani su uznevjerovali učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikog učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, a ti ne budi nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli nikome time bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji im ovlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi samo znali.“ (El-Bekara, 102)

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:
“Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Iblis je svoj prijesto postavio na vodi, a zatim razaslao svoje podanike. Ko od njih posije veću smutnju, bliži mu je po položaju. Tako dođe neki od njih i reče: “Uradio sam to i to” – a na to mu Iblis odgovori: “Ništa ti nisi uradio. Tek kada dođe jedan od njih i reče: “Nisam ga napustio dok ga nisam rastavio od zene.” Toga Iblis približi sebi i kaže: “Jeste, ti.“

Definicija sihra rastavljanja - To je sihr kojim se rastavlja muž od žene ili se njime izaziva neprijateljstvo i mržnja među prijateljima ili poslovnim partnerima.

Vrste sihra rastavljanja:
 1. Razdvajanje čovjeka od majke
 2. Razdvajanje sina od oca
 3. Razdvajanje braće
 4. Razdvajanje poslovnih i drugih prijatelja
 5. Razdvajanje čovjeka i žene. (Ova vrsta je najopasnija i najraširenija.)
Simptomi sihra rastavljanja:
 1. Iznenadno pretvaranje ljubavi u mržnju,
 2. Stalno sumnjičenje među supružnicima,
 3. Neprihvatanje izvinjenja i opravdanja,
 4. Uveličavanje povoda za svađu i raskol iako su oni beznačajni.
 5. Mijenjanje muževe slike u očima žene i žene u očima muža, tako da muž vidi svoju ženu u ružnom liku, makar ona bila izrazito lijepa. Razlog je tome što šejtan koji je zadužen za sihr njeno lice čini ružnim, prikazujući svoj lik na njenom licu. Žena vidi svog muža u strašnom i užasavajućem liku.
 6. Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima njegov supružnik.
 7. Odvratnost prema mjestu gdje boravi njegov supružnik. Tako ćete vidjeti čovjeka koji je van kuće sasvim normalan, ali sa samim ulaskom u kuću osjeti žestoku tjeskobu.
Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je:
“Znak utjecaja sihra na razdvajanje muža od žene je u tome da jedno drugo vide u ružnom liku… ili nečemu drugom sličnom tome.“

Kako nastaje sihr rastavljanja
Čovjek koji hoće da napravi nekom sihr, ode kod sihirbaza te od njeg zatraži da određenu osobu rastavi od njegova supružnika. Sihirbaz od njeg zatraži ime čovjeka kome hoće da napravi sihr, ime njegove majke, i nešto od njegovih ličnih stvari (dlaku iz kose, odjevni predmet i dr.). Ako ovaj ne može doći do njegove lične stvari, onda mu napravi sihr na vodu ili nešto drugo i naredi mu da prolije na put onome kome je namijenjen sihr. Kada ovaj nagazi na to, potpadne pod uticaj sihra. Ponekad mu naredi da mu sihr stavi u jelo ili piće.

Liječenje se sastoji iz tri etape:
 • Prva etapa je period prije liječenja
 • Druga etapa je učenje rukje nad bolesnikom
 • Treća etapa je period nakon izliječenja
Prva etapa - potrebno je uraditi sljedeće stvari:
 • Osigurati pravu vjersku atmosferu tako što će se izbaciti slike i kipovi iz kuće u kojoj se liječi kako bi se oslobodio pristup melecima.
 • Zatražiti od bolesnog sve zapise i hamajlije koje posjeduje otprije i spaliti ih.
 • Odstraniti iz kuće muziku i muzičke instrumente.
 • Odstraniti sve ono što se kosi sa šerijatom, kao npr. muškarac koji nosi zlato, otkrivena žena ili pušač.
 • Bolesnom i njegovoj porodici održati predavanje o ispravnom vjerovanju s ciljem da se iz njihovih srca odstrani svako oslanjanje na bilo koga drugog osim Allaha, dželle šanuhu.
 • Upoznati se sa njegovim stanjem tako što će mu se postaviti nekoliko pitanja iz kojih će se saznati simptomi ili većina simptoma bolesti kao:
  1. Vidiš li svoju ženu povremeno u ružnom liku?
  2. Svađate li se zbog beznačajnih stvari?
  3. Jesi li smiren izvan kuće, a kad se vratiš osjetiš tegobu u duši?
  4. Osjeća li neko od njih dvoje tjeskobu prilikom spolnog odnosa?
  5. Osjeća li neko od njih dvoje uznemirenost ili sanja uznemiravajuće snove?
   Nastaviti sa pitanjima, pa ako se nađu dva ili više od nabrojenih simptoma treba početi s liječenjem.
 • Uzeti abdest prije nego što se počne s liječenjem i onima oko sebe narediti to isto.
 • Ako je bolesnik žensko, ne počinjati liječenje dok joj se ne uveže i pričvrsti odjeća da se ne bi otkrila tokom liječenja.
 • Ne liječiti namirisanu, našminkanu, nepokrivenu ženu dok se ne obuće po propisima šerijata.
 • Žensku osobu liječiti samo uz prisustvo mahrema (njenih najbližih muških srodnika).
 • Zatražiti pomoć od Uzvišenog Allaha.
Druge dvije etape zavise od stanja u kojem se nađe bolesnik nakon rukje pa će na osnovu bolesnikovog stanja odrediti dalji postupak liječenja..

Prvo stanje:
Bolesnik se onesvijesti i iz njega progovori džin zadužen za sihr.U ovom slučaju će se sa džinom postupati onako kako se postupa sa džinom koji je sam ušao.

Džinu treba postaviti nekoliko pitanja:
 1. Kako se zoveš?Koje si vjere?
 2. Kada to saznaš,postupat ćeš s njim prema tome kojoj vjeri pripada.Ako je nemusliman,ponudit ćeš mu Islam,a ako je musliman,objasni mu da se to što radi(tj.,služba sihirbazu)kosi sa Islamom i da to nije dozvoljeno.
 3. Upitaj ga za mjesto gdje se nalazi sihr,ali mu nemoj vjerovati dok se ne uvjeriš u istinitost njegovih riječi.Ako ti kaže:˝Sihr je na tom i na tom mjestu˝,pošalji nekog ko će ga donijeti,pa ako ga nađe,dobro je,u protivnom džin je slagao,jer džini inače mnogo lažu.
 4. Upitaj ga je li on sam zadužen za sihr,ili sa njim ima još neko.Ako sa njim ima još neko,zatraži od njega da ga dozove.
 5. Postoji mogućnost da džin kaže kako je neko blizak bolesniku napravio sihr.U ovom slučaju ne vjeruj džinu,jer on želi da ubaci neprijateljstvo među ljude.Njegovovo svjedočenje se ne prima.On je pokvarenjak,a njegovo pokvarenjaštvo je vidljivo samim tim što je u službi sihirbaza.Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.˝(el-Hudžurat:6)
Ako se od džina sazna za mjesto sihra treba ga izvaditi ,a onda na vodu proučiti sljedeće ajete:

I Mi naredismo Musau: “Baci štap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše. “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – povikaše, “Gospodara Musaova i Harunova!”(el-E’araf,117-122) Zatim 81. i 82. ajet sure Junus,i 69.ajet sure Ta Ha.

Ove ajete proučiti  nad vodom da ,tako da dah pada na vodu,u toj vodi potopiti nađeni zapis ,ili neku drugu materiju na kojoj je sihr,raskidati ga,rastopiti i proliti vodu daleko od puta kojim prolaze ljudi. Na posudu s vodom  proučiti ajete koje smo gore napomenuli  dodavši tome ajet 102. sure Bekare.Svaki od ovih ajeta proučiti po 7 puta i dati opsihrenom da pije tu vodu sedam dana ujutro i navečer.

Drugo stanje -
Da bolesnik prilikom učenja rukje osjeti vrtoglavicu ili glavobolju,ali se ne onesvijesti. U ovom slučaju će mu se tri puta ponoviti učenje rukje.Ako se onesvijesti-postupiti s njim,kao u prvom slučaju.Ako se ne onesvijesti,a glavobolja i vrtoglavica počnu smanjivati i utišavati,učiti mu rukju tri,sedam,ili devet dana,te će tako-Allahovom voljom-biti izliječen.

Ako ne bude izliječen,uraditi sljedeće:
 1. Snimiti mu na kasetu suru Saffat jedanput i ajetul-Kursijj sedamdeset puta,i neka to sluša tri puta dnevno.
 2. Neka vodi računa o namazu u džematu.
 3. Nakon sabah-namaza neka stotinu puta prouči:
 4. LA ILAHE  ILLALLAHU  VAHDEHU  LA  ŠERIKE  LEH  LEHU-L-MULKU  VE  LEHU-L-HAMDU  VE  HUVE ‘ALA KULLI  ŠEJ’IN  KADIR.
To neka čini mjesec dana,s napomenom da će mu se u prvih deset ili petnaest dana bolovi povećavati,a onda će postepeno popuštati,da bi na kraju mjeseca potpuno iščezli.Tada mu ponovo proučiti rukju i on-Allahovom,dželle šanuhu,voljom,neće ništa osjetiti,što će biti znak da je sihr prestao djelovati.Može se desiti da bol potraje čitav mjesec dana,s tim da ga prati jaka tjeskoba u prsima.U ovom slučaju neka mu se prouči rukja tri puta.To će ga dovesti do nesvjestice.U tom slučaju postupiti kako je spomenuto u prvom slučaju.

Treće stanje:
Bolesnik ne osjeća ništa prilikom učenja rukje. U ovom slučaju ponovo upitati za simptome njegove bolesti.Ako se ne utvrdi većina simptoma onda pacijent nije opsihren niti bolestan.Da bi se bilo sigurno,ponoviti rukju tri puta.

Ako ima simptome,a ne osjeća ništa(a ovo je vrlo rijedak slučaj),onda mu dati sljedeća uputstva:
 1. Snimiti na kasetu sure:Ja Sin,ed-Duhan i el-Džinn,te mu narediti da ih sluša tri puta na dan.
 2. Neka mnogo uči istigfar(estagfirullah);sto ili više puta dnevno.
 3. Neka često izgovara ove riječi: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH(stotinu ili više puta).To neka čini svakodnevno u roku od mjesec dana nakon čega mu  treba ponovo proučiti rukju i postupiti sa njim kao u prvom i drugom slučaju.
(preuzeto iz knjige:Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza-Vehid Abdusselam Bali).

© 2024 Amir Alispahić Alli. Sva prava pridržana. | Design by: Web studio NESA

© 2022 Amir Alispahić Alli.
Sva prava pridržana.
Design by: Web studio NESA